קבוצת DeDietrich Process Systems

מאגדת שלוש חברות מובילות בתחומן לייצור ואספקת ציוד ומערכות לתעשיות
הכימיה, התרופות, הביוטכנולוגיה ושימור איכות הסביבה.
מטה החברה ממוקם בצרפת ומפעליה הראשיים נמצאים באירופה עם שלוחות למזרח
הרחוק, צפון אמריקה ודרומה.
החברה החליטה לאחד את פעילות שלושת מרכזי הידע והייצור בישראל תחת גג אחד
מתוך כוונה להגדיל ולשפר את הפעילות והשרות ללקוחותיה.

DeDietrich Process Systems GmbH – QVF

גרמניה – הינה יצרן עולמי מוביל
וייחודי של ציוד ומערכות מזכוכית (Borosillicate Glass 3.3) לתעשיות הכימיה,
התרופות והביוטכנולוגיה.
החברה מייצרת את קו המוצרים הייחודי בשם המותג – QVF כולל קו המוצרים בשם המותג הקודם Schott Engineering.