כימיה ופרמצבטיקה

תעשיית הכימיה והתרופות מאופיינת בתקנים ובדרישות מחמירים בכל הנוגע לאיכות הציוד, חומרי המבנה, רמת גמר פני השטח, התגובה בין חומרי התהליך לציוד ואחרים.
ההקפדה על ההשלכות הסביבתיות של תהליכי הייצור השונים: ריאקציות כימיות, ייבוש, פורמולציות וכו' גבוהה ביותר והמפעלים נדרשים לעמוד בתקני משרד הבריאות ואיכות הסביבה ובתקנים ובמבדקים בינלאומיים (FDA).
רשימת טכנולוגיות וציוד אותם מספקת חברתנו לתעשייה הכימית והפרמצבטיקה:
• מערבלי גזירה – IKA Werke
• שסתומים ואביזרי צנרת מצופים ומסגסוגות מיוחדות – Flowserve – Durco
• אריזות גמישות עם אישורי UN תקניים – Bischof + Klein
• מערכות קטליטיות לטהור אוויר ושפכים – Johnson Matthey
• מייבשי מצע מרחף – Andritz Fliessbette
• ציוד זכוכית – De Dietrich Process systems – QVF
• ציוד מצופה זכוכית – De Dietrich Process systems
• מסננים מייבשים – De Dietrich Process systems – Rosenmund
• מחליפי חום מגרפיט – Graphite Technology