זיהום אוויר

חברת מודכם בע"מ רכשה ידע וניסיון בתחום הטכנולוגיות לשימור הסביבה במשך עשרות שנות פעילות בענפי התעשייה השונים. בעשור האחרון התמקדה החברה בטכנולוגיות ייחודיות לטיפול בבעיות זיהום אוויר (Air Pollution) ומניעת מטרדי ריח (Odor Control).
כיום מייצגת מודכם בע"מ חברות מאירופה וארה"ב בעלות יישומים בינלאומיים (Global Applications) בתחומים הבאים:
מחמצנים ( Oxidizers ) שונים :

  • Regenerative Thermal & Catalytic Oxidizers
  • Thermal Recuperative Oxidizers
  • Catalytic Oxidizers
  • (Direct-Fired Oxidizers (Afterburners 
  • NOx Selective Catalytic Reduction

מתקני טיפול בשיטה כימית / קטליטית במטרדי ריח ומזהמים:

  • Johanson Mattey ODORGUARD process – Catalytically Enhanced Wet Scrubbing